नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन

 नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन   

नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन  

नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन  
नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन  
नेपालकाे यस्ताे ठाउं जहाका मान्छे मर्न तयारिमा छन् , भन्छन् कालले देखेन